Gezondheid 15 maart 2019

Een gezond leven voor jong en oud

Ellis Koster en Anja Nijman zijn adviseurs bij Jongeren Op Gezond Gewicht (nu: JOGG). JOGG is een landelijke stichting die subsidie ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met gemeenten, landelijke partners en professionals in het hele land streven wij naar een samenleving waarin de omgeving verleidt tot gezond gedrag. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is. 

Ellis en Anja houden zich dagelijks bezig met de verbinding tussen JOGG en lokale gemeenten in Nederland, om de omgeving van het kind zo gezond mogelijk te maken. Maar, hoe ziet deze omgeving er precies uit? JOGG focust zich op iedereen die kan bijdragen aan de gezonde omgeving voor het kind. Daarmee kijken zij hoe de thuissituatie gezonder kan worden, maar ook door scholen, sportaccommodaties, bedrijven, de buurt en media te betrekken in de aanpak.

“Ons doel is om in 2020 tenminste één miljoen kinderen met onze aanpak bereikt te hebben. De JOGG-adviseurs staan in contact met de lokale JOGG-regisseurs binnen gemeenten, om hen te begeleiden met de JOGG-aanpak. JOGG-adviseurs passen dagelijks hun kennis van social marketing toe om samen met gemeenten hun doelstelling te behalen.”

De kracht van social marketing

De eerste stappen met social marketing zijn binnen JOGG gezet op het moment dat Ellis en Anja met social marketing kennis maakten. Inmiddels is social marketing verwerkt binnen alle pijlers van JOGG. Het wordt nu al jaren gebruikt binnen de JOGG-aanpak en is volgens Ellis en Anja binnen de organisatie tegenwoordig niet meer weg te denken. Het is volgens Ellis en Anja belangrijk om te weten wat een doelgroep drijft, voordat je het gedrag duurzaam kan veranderen.

Om het gedrag van kinderen te kunnen veranderen, heb je onder andere de ouders nodig. Vandaar dat wij met social marketing te weten wilden komen met welke ouders wij te maken hebben en hoe we aansluiting kunnen vinden bij hun leefwereld.

In de praktijk

Social marketing wordt niet alleen gebruikt binnen de JOGG-aanpak. De kennis wordt gedeeld met zo veel mogelijk professionals in heel Nederland. Op dit moment biedt JOGG-begeleiding op maat voor gemeenten aan de hand van social marketing. JOGG helpt om samen met gemeenten een vraagstuk op te lossen. Anja geeft aan dat gemeenten zo kunnen zien en ervaren dat zij er niet alleen voor staan. 

“De lokale JOGG-regisseurs maken gebruik van de social marketing kennis en technieken die gehanteerd worden binnen de JOGG-aanpak. Op deze manier wordt de theorie praktisch ingezet om gemeenten te stimuleren om hun doelgroep beter te leren kennen. Dit is voor hen van toegevoegde waarde.”

Het oudersegmentatiemodel

Om ouders van kinderen beter te bereiken, heeft JOGG social marketing onderzoek laten uitvoeren naar de drijfveren van ouders in de opvoeding op het gebied van voeding en beweging. Uit dit onderzoek is het oudersegmentatiemodel tot stand gekomen. Dit model biedt handvatten voor professionals die in contact staan met ouders en kinderen. Op welke manier kunnen zij de ouders beter bereiken door aan te sluiten bij hun drijfveren? 

“Het segmentatiemodel maakt onderscheid in verschillende soorten moeders. In totaal zijn dit negen typen. Bij elke moeder is de opvoedstijl omschreven in relatie tot het opleidingsniveau en opvoedstijl. Daarbij vertelt het model hoe deze moeders betrokken kunnen worden bij het stimuleren van een gezonde levensstijl.”

Ellis benadrukt dat de kracht van social marketing terug te vinden is in deze segmentatie.

“Door middel van het oudersegmentatiemodel kunnen professionals zich gemakkelijk focussen op de behoeften moeders. Zo behaal je snel en gericht resultaten.”

Het oudersegmentatiemodel heeft uiteraard niet als doel om mensen in hokjes te plaatsen, maar om verschillende drijfveren van ouders beter te begrijpen – en daar vervolgens op in te kunnen spelen. “Het oudersegmentatiemodel is een handig instrument om onze werkwijze te ondersteunen.”

“Wij streven naar een wereld waarin kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl.”

Toekomstplannen

Ellis en Anja zijn overtuigd dat social marketing ook in de toekomst een vast onderdeel blijft uitmaken van JOGG.

“JOGG is enorm aan het groeien en dat is mede door social marketing.” 

In de toekomst willen Anja en Ellis graag dieper ingaan op andere doelgroepen naast ouders.

“Kinderen hebben ook veel te maken met opa’s en oma’s. Over deze doelgroepen weten wij eigenlijk nog te weinig om hier gericht op in te spelen, dit is een leuke vervolgstap aan de hand van social marketing. En over religieuze gemeenschappen weten we ook nog weinig af, mochten we die willen benaderen. Hier liggen zeker kansen.”

Informatie over Jongeren Op Gezond Gewicht?

Meer weten over JOGG?
Op https://jongerenopgezondgewicht.nl en https://jongerenopgezondgewicht.nl/over-jogg is informatie over de werkwijze te vinden.