Inspiratie 13 juni 2017

Campagne Control Your Diabetes For Life

De National Diabetes Education Program (NDEP) heeft, samen met andere partners in de gezondheidszorg, de ‘Control Your Diabetes. For Life’ campagne gelanceerd. Het doel hiervan was om mensen met diabetes te helpen richting een gezondere levensstijl, en ze zo ook meer controle te geven over hun ziekte en bloedsuikerlevels. 

Diabetes onder controle 

De belangrijkste boodschap was natuurlijk dat mensen hun ziekte in de moesten monitoren, zodat complicaties voorkomen konden worden. De focus lag daarnaast ook op een algehele betere kwaliteit van leven en er zo lang mogelijk kunnen zijn voor familie en geliefden. Maar deze boodschap zenden via de autoriteiten bleek niet voldoende. 

Happy end 

Uit de studie kwam al snel naar voren dat het niet zozeer de autoriteiten, maar juist de mensen met diabetes zelf, gezien worden als effectieve verspreiders van deze boodschap. Daarnaast bleek dat mannen gevoeliger waren voor boodschappen met de focus op angst en gevaar voor de gezondheid, en dat vrouwen meer beïnvloed werden door testimonials of andere patiënten met diabetes. Overall: de respondenten zagen allemaal graag een ‘happy end’ in de berichten, die positieve hoop en kracht gaf om met de ziekte om te gaan. Angstaanjagende verhalen en beelden over diabetes en de consequenties daarvan, hadden minder effect. 

Cultuur en waarden 

In 20 focusgroepen met deelnemers van allemaal een andere etnische achtergrond, waren de onderzoekers in staat om de berichten die ze hadden doorgekregen verder te onderzoeken. Hieruit bleek dat de proefpersonen het prettig vonden als een boodschap werd verteld door iemand van hun eigen etniciteit, omdat dit meer aansloot bij hun eigen cultuur en waarden.  

Allemaal anders 

Zo bleek voor Afro Amerikanen de familie-setting heel belangrijk te zijn, dus zagen zij graag advertenties met een familieachtig gevoel. Amerikaanse Indianen vonden diabetes meer een epidemie, die hun volk zou kunnen doen laten verdwijnen. Zij zagen liever de focus op hoe ze de ziekte de baas konden worden en hiermee hun volk kon blijven voortbestaan. Aziatische Amerikanen en Pacifische Eilandbewoners waren de enige groepen die goed reageerden op autoriteiten en doktoren die vertelden wat ze moesten doen om weer gezond(er) te worden. Aziaten die niet waren geboren in Amerika hadden overigens wel een negatieve connotatie met het woord ‘control’. Dit werd veranderd in ‘manage your diabetes’.  

Door op deze manier in te spelen op de behoefte van de doelgroep, mensen met diabetes, werden meer patiënten bereikt en daarmee ook meer mensen geïnformeerd over hoe ze zelf controle konden hebben op hun ziekte.  

 

Bronnen: 

Gallivan, J., Lising, M., Ammary, N. J., & Greenberg, R. (2007). The National Diabetes Education Program’s “Control Your Diabetes. For Life.” Campaign: Design, Implementation, and Lessons Learned.Social Marketing Quarterly,13(4), 65-82.