Veiligheid 4 oktober 2018

Een verschil maken in de straten van Rotterdam

In haar werk voor Gemeente Rotterdam houdt Lenie Craane zich bezig met het ondersteunen van de bestuurs- en concernondersteuning van Directie Veiligheid. Dit doet zij als procescoördinator persoonsgerichte aanpak (PGA). “Mijn doel is echt een verschil te maken. Dit wil ik doen door goed samen te werken met andere partijen in het belang van de veiligheid van Rotterdammers.”

Dagelijks is Lenie bezig met veiligheid van Rotterdammers. Binnen Directie Veiligheid werken meerdere directies samen om Rotterdam veiliger te maken. Samen met deze andere directies zet de directie zich in op de basisveiligheid, high impact crimes, veiligheid in buurten, brand- en industriële veiligheid, verkeersveiligheid, risicogroepen en de jeugd. Lenie zet zich vooral voor het gebied Rotterdam-Zuid.

“Je hebt hier te maken met multiproblematiek. Er zijn veel problemen binnen de doelgroep jongeren.”

Kracht van social marketing

“Met social marketing ben ik met mijn neus in de boter gevallen. Toen ik hier kwam werken was social marketing al bekend binnen de gemeente.” Voorheen was social marketing haar nog niet bekend.

“Ik werkte vroeger als DOSA-regisseur bij de gemeente met als doel een sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren te creëren. Ik vroeg mij regelmatig af wat de motivaties zijn van jongeren en waar hun drijfveren vandaan komen. Nu weet ik dat social marketing hier antwoorden op geeft.”

In de praktijk

Sinds Lenie werkzaam is bij Directie Veiligheid, heeft ze meerdere social marketing trajecten meegemaakt. Een van deze trajecten heet “Boys in Charlois” en onderzocht de leefwereld van overlastgevende jongeren. “Het huidige gedrag van deze jongeren was bedreigend en resulteerde in intimiderende en gevaarlijke situaties. Dit had grote impact op het woongebied en het subjectieve veiligheidsgevoel van de bewoners.” Met diepgaand social marketing onderzoek is er onderzocht wat de drijfveren, motivaties en barrières zijn voor het gedrag van de jongeren.

“Het bleek dat de sociale dynamiek erg van invloed is op het gedrag van de jongeren. Zowel in de vriendengroep als in de familie. Er werd duidelijk dat de moeder van de jongeren vooral centraal moest staan. Er werd in kaart gebracht wat zij beide missen en wat hun behoeften zijn. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hebben wij vervolgstappen gezet.”

Als leerpunt in volgende social marketing trajecten wil Lenie graag de kennis meenemen die ze nu heeft. “Een goede voorbereiding is een leerpunt voor mij. We hielden toen onvoldoende rekening met eventuele weerstand van andere partijen. Zij zagen nog niet in dat social marketing een mooi instrument is om precies te weten wat er speelt en hoe iets in elkaar zit. ”

“Social marketing zette voor ons een stap in de goede richting.”  

Toekomstplannen

“Boys in Charlois” is een project dat nog loopt. “Als follow-up na het onderzoek hebben wij sketches geregeld. In deze sketches worden situaties nagespeeld waarin wordt geïllustreerd hoe jongeren overlast kunnen bezorgen. Op dit moment zijn wij bezig storytelling op te zetten met de inzichten vanuit het onderzoek. We willen zo graag stappen blijven zetten om de problematiek te verminderen.” In de toekomst hoopt Lenie dat samenwerkingspartners meer zullen open staan voor social marketing.

“Ik snap dat onderzoeken confronterend kunnen zijn, maar het is jammer wanneer ze die inzichten te snel naast zich neer leggen. We lopen nu zo veel mis!”

Meer weten?
Op www.rotterdam.nl is meer informatie te vinden.

https://www.youtube.com/watch?v=X2iEqXqTyZQSteven