Inspiratie 2 september 2017

Fall Prevention Campaign

Dit voorbeeld laat zien hoe ouderen van 75+ door middel van social marketing geïnformeerd worden om te voorkomen dat ze vallen. Deze campagne focuste op ouderen die zelfstandig woonden in Californië. Ze waren goed ter been en leidden een actief leven met vrienden en familie. Hun grootste angst was het afhankelijk zijn van anderen.  

Vallen en opstaan? 

Vallen is een van de vervelendste dingen die ouderen kan overkomen. Vaak leidt het tot operaties, lang revalideren en vroegtijdige plaatsing in verzorgingshuizen. Tweederde van de 75-plussers die overlijden aan onverwacht letsel, heeft te maken met valincidenten. 

Ongeveer een derde van de senioren die zelfstandig wonen vallen op z’n minst een keer per jaar, wat vaak een opname in een ziekenhuis betekent. Twee derde van deze valincidenten hadden preventief voorkomen kunnen worden.  

Communicatie doelstellingen van deze campagne 

De bedoeling van deze campagne is dat de ouderen daadwerkelijk aannemen dat zij een hoger risico hebben om te vallen. Het doel is dus dat ze op z’n minst één preventieve maatregel nemen in hun woning, zoals het verwijderen van losse tapijten op de vloer of handgrepen plaatsen in de badkamer. Daarnaast is het verstandig als ze meer gaan bewegen: minstens 20 minuten per dag, 5 dagen per week, om de spieren te versterken.  

Barrières 

Ouderen denken vaak dat vallen iets is dat gebeurt bij andere mensen, die minder voorzichtig zijn dan zijzelf. En ook het vooroordeel: ‘Hulpmiddelen zijn voor ‘oude mensen’, en ‘ik ben nog lang niet oud’ speelt mee. Ze vinden hun huis en inrichting vaak ook leuk zoals het op dat moment is, en willen daarom geen aanpassingen installeren die ze niet mooi vinden. 

Ook voelen sommige ouderen zich ongemakkelijk tijdens het bewegen en als de dokter niet per se heeft aangeraden om preventief actie te ondernemen, hebben ze het gevoel dat het allemaal wel meevalt met de onveiligheid in huis of het belang van meer bewegen. 

Het doel van deze campagne is om ouderen te laten denken: 

‘Als ik preventieve actie onderneem om mijn huis nog veiliger te maken en meer beweeg om mijn spieren te versterken, dan kan ik nog langer onafhankelijk zijn en in mijn eigen huis blijven wonen’. 

Toon en imago van de campagne 

De boodschap moet serieus, hoopvol en krachtig worden overgebracht en beeldmateriaal ondersteunen van ouderen die een fijn en fit leven leiden. “Peer testimonials” kunnen hierin helpen.  

Denk aan de maatregelen in huis die ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld hebben genomen en hoe blij ze daarmee zijn. Op die manier kunnen ze leeftijdgenoten overhalen dit ook te doen.  

Garanties 

Door televisie, radio, brochures, advertenties, doktoren en experts hieraan mee te laten werken, wordt een groot bereik gegenereerd, wat voor een deel bepaalt of de campagne succesvol verloopt. Het inzetten van social marketing biedt geen garantie tot succes, maar dat biedt geen enkele campagne. Belangrijk is wel dat het diepe en heldere  inzichten geeft in wat  lokale overheden kunnen doen om mensen aan te zetten tot ander gedrag . En daar is deze campagne een goed voorbeeld van.  

 

Bronnen: 

Weinreich, N. K. (2010). Hands-on social marketing: a step-by-step guide to designing change for good. Sage Publications.