Doelgroeponderzoek

Wat zijn de haakjes voor gedragsverandering? Wij brengen de emotionele drijfveren die van invloed zijn op het gedrag van uw doelgroep in kaart.


De kracht van ons onderzoek

W&I Group hanteert de principes van sociale marketing om inzicht te krijgen in de achterliggende redenen en drijfveren van de doelgroep. Wij doen dit door marketingconcepten en -technieken toe te passen op maatschappelijke vraagstukken met als doel gedragsverandering te realiseren. Daarvoor is diep inzicht in de leefwereld van de doelgroep nodig om te bepalen wat een doelgroep motiveert of juist tegenhoudt. Wij brengen de achterliggende overtuigingen van uw doelgroep in kaart.

Focus op gedragsverandering

Ons onderzoek onderscheidt zich door de focus op gedragsverandering. Dit gaat verder en dieper dan kennisoverdracht. Gedrag veranderen is niet gelijk aan het vergroten van kennis: weten betekent niet automatisch doen. Herinneringen, ervaringen en associaties met een bepaald onderwerp opgeslagen in ons brein. Dit is vaak op onbewust niveau en wordt pas geactiveerd op het moment dat men geconfronteerd wordt met een bepaalde actie.

Kwalitatief onderzoek

Wij voeren kwalitatief onderzoek uit. Dit houdt in  dat ons onderzoek geen kwantitatieve gegevens oplevert. Wij brengen in kaart welke ervaringen en opvattingen mensen doen besluiten om gedrag positief te veranderen.

Wilt u meer inzicht krijgen in de leefwereld van uw doelgroep? Of wilt u weten op welke wijze uw doelgroep het best bereikt kan worden? Neem dan contact met ons op.

Kijk hier voor meer informatie over:

Bent u benieuwd naar een praktijkvoorbeeld van ons onderzoek?

Lees hier de ervaring van Nienke Riemersma – Gemeente Rotterdam
Lees hier de ervaring van Linda Schonewille – JOGG Nederland