Ons team

Wij geven inzicht in jouw doelgroep

Kwalitatief onderzoek is niet alleen ons werk; het is onze passie! Wij werken landelijk met veel overheden, gemeenten en maatschappelijke organisaties, en hebben talloze mensen getraind.

Onze ambitie is om door middel van kwalitatief onderzoek en de inzet van marketing technieken de samenleving nét dat beetje mooier te maken, zodat het bij kan dragen aan een aangenamer leven voor elk individu. Nu, en voor de komende generaties.

Ida Kersseboom

Ida Kersseboom

Projectmanager

Marketing is een rode draad in mijn leven. Hoe mooi is het dat je je doelen haalt, omdat je met de juiste marketingacties of interventies de gewenste gedragsverandering bij mensen realiseert? Ik begon met commerciële marketing, maar heb ontdekt dat social marketing, waarbij vaak kwetsbare groepen worden geholpen, mij extra voldoening geeft. Het begint met inzicht in de doelgroep. Bij W&I praat ik met mensen, zie het gedrag en emotie. Wat zijn de achterliggende waarden, overtuigingen en drempels? Speelt de omgeving een rol? Dit geeft zoveel inspiratie, omdat ik weet dat het met deze inzichten voor onze klanten mogelijk wordt om communicatiemiddelen en diensten in te zetten die volledig toegespitst zijn op de doelgroep met als resultaat: sociale winst!

Mike Ajawaila

Mike Ajawaila

Onderzoeker/consultant

Sinds 2017 werk ik bij W&I Group. Daarvoor had ik eerlijk gezegd nog nooit van social marketing gehoord. Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat het een mooie bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van mensenlevens. Dat klinkt natuurlijk erg poëtisch, maar het fijne aan ons werk, is dat er wordt gekeken naar positieve gedragsverandering, gebaseerd op wat de doelgroep zélf als waardevol en relevant acht. Vanuit ons onderzoek en de gesprekken met tal van bewoners kan er gekeken worden naar manieren en middelen om woonsituaties veiliger te maken, financiële problematiek aan te pakken of de eigen gezondheid te verbeteren. Alles ten goede van de doelgroep, dat is wat centraal staat.

Sharda Siriram

Sharda Siriram

Procesmanager

Social Marketing is een marketing techniek of liever gezegd een instrument dat toegepast wordt om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te creëren. Bijvoorbeeld: Hoe haal je een groep over om een bepaald gedrag los te laten of te accepteren? Ik ben dankbaar dat ik onderdeel ben van een team, dat zulk fantastisch werk doet. Achter de schermen volg ik mijn collega’s vol enthousiasme en ondersteun waar nodig bij hun projecten. Onze onderzoeksmethodiek is leren kijken door de ogen van de doelgroep en dat geeft de juiste inzichten in de beweegredenen, motivaties, drempels en behoeften van de doelgroep ten aanzien van het maatschappelijk vraagstuk. En de uitkomst hiervan zorgt voor duurzame positieve, veilige en gezonde gedragsveranderingen bij de doelgroep; hoe mooi is dat!

Sheline van der Meer

Sheline van der Meer

Junior onderzoeker/consultant

Een bevolkingsgroep bestaat uit zoveel mensen, met eigen ervaringen, emoties en meningen. In mijn rol als onderzoeker en consultant kan ik die mensen een stem geven, een stem wat een verhaal vormt, een verhaal wat een strategie vormt. Mijn bijdrage aan een échte samenleving, waar draagvlak centraal staat, door de opdrachtgever en de doelgroep samen te brengen en wat de sleutel vormt tot sociale winst. Geen dag is hetzelfde, geen onderzoek is hetzelfde, belangrijker nog; geen mens is hetzelfde. Het geeft voldoening om met de doelgroep in gesprek te gaan en écht te luisteren naar wat zij beleven rondom een onderwerp. Ik geef de doelgroep en de opdrachtgever een kans om samen maatschappelijke vraagstukken op te lossen om een gewenste leefomgeving te verwezenlijken.

Lucy Schreutelkamp

Lucy Schreutelkamp

Onderzoeker/consultant

Sociale psychologie en de denkwijze van de mens heeft altijd mijn interesse gehad. Want zeg nu eerlijk, wat is interessanter dan de mens zelf? Tijdens mijn studie Commerciële Economie heb ik de kans gehad om de minor Social Marketing te volgen. Tijdens het uitvoeren van verschillende projecten heb ik kennis gemaakt met de beginselen van social marketing. Ik heb geleerd hoe kwalitatief diepte-onderzoek tot inzichten bij de doelgroep kan leiden, wat resulteert in een strategisch pakket met praktische handvatten voor de opdrachtgever. Daarnaast kan met elke uitkomst maatschappelijke winst behaald worden, zodat wij hier uiteindelijk op langer termijn allemaal profijt van hebben. En nu, jaren later, word ik nog altijd heel gelukkig door het werken met en voor mensen.