Sport en beweging 5 november 2018

Houten in beweging

José van Laarhoven is samen met haar collega Jolijn Hoek-van de Giessen actief binnen Sportpunt Houten als Combinatiefunctionaris Sport. Als onderdeel van Sportpunt Houten is José verantwoordelijk voor het opzetten van het sportaanbod voor ouders van jonge kinderen. Ook organiseert zij met veel plezier het Sportgala Houten en is zij accounthouder van de commerciële sportaanbieders in de gemeente.

“Wij staan elke dag op met het doel inwoners van Houten te motiveren meer te bewegen. Dit doen wij door hen te laten inzien dat sporten ook plezier met zich mee brengt.”

Sportpunt Houten is het informatiepunt rondom sport en bewegen in Houten. Als onafhankelijke dienstverlener in de sport, werkt het Sportpunt aan het versterken van de lokale infrastructuur in de gemeente Houten. Sportpunt Houten heeft als doel het sportloket te zijn waar alle Houtense verenigingen, maar ook organisaties, inwoners en andere sportaanbieders terecht kunnen voor vragen en informatie.

De kracht van social marketing

José is met social marketing in contact gekomen via de organisatie Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Hier heeft ze destijds een bijeenkomst van bijgewoond.

“Ik heb diverse workshops gevolgd van JOGG en de Gezonde Sportkantine, waarbij social marketing werd gebruikt. Door de toepassing van social marketing ga je je projecten anders benaderen en hoop je een effectiever resultaat te krijgen.”

In de praktijk

In de praktijk houdt José zich binnen Sportpunt Houten bezig hoe de gemeente Houten inwoners zo goed mogelijk kan adviseren over de mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen. Om dit te verwezenlijken, hebben zij binnen de eigen organisatie ook een social marketing workshop gevolgd.

“Het was interessant dat de uitkomst van de onderzoeken bevestigde wat wij al dachten. Voor deze inzichten zijn verkregen, is er actief geoefend met het segmenteren van de doelgroep en het maken van keuzes. Op basis van wat wij hebben geleerd in de workshops, dragen wij onze kennis over aan sportaanbieders en verenigingen. Wij hopen dat zij op basis van deze kennis op een andere manier stappen gaan zetten binnen hun vereniging. Dat ze nadenken over hoe zij hun doelgroep willen benaderen.”

“Social marketing is een goede methode om keuzes te leren maken.”

Toekomstplannen

José kan nog wel puntje noemen waar in de toekomst binnen Sportpunt Houten aan kan worden gewerkt.

“We merken intern dat het zelfstandig toepassen van social marketing lastig is en blijft. Het moet een werkwijze worden. Door een korte workshopserie realiseer je nog geen ander denkpatroon bij je eigen medewerkers.”

Ze ziet ook dat sportverenigingen het lastig vinden om een social marketing traject te continueren. “Zij zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers. Dit is jammer. Het is een handvat om binnen verenigingen goed te gebruiken.” Aan organisaties die graag met social marketing willen werken, geeft ze graag vanuit Sportpunt Houten de volgende tip mee.

“Het inzetten van social marketing is zeker van toegevoegde waarde! Houd er rekening mee dat het een verandering is in de manier van denken. Het levert op de lange termijn resultaten op.”

Informatie over Sportpunt Houten

Meer weten over Sportpunt Houten?
Op https://www.sportpunthouten.nl is informatie over de werkwijze te vinden.