Literatuuronderzoek

Op basis van literatuuronderzoek wordt in kaart gebracht wat al bekend is over het probleem en de doelgroep. Dit is de basis voor het onderzoekskader.

Literatuurstudie als basis
Voordat verdiepend doelgroep onderzoek wordt uitgevoerd, vindt de scoping van het onderzoek plaatst. Dit houdt in dat op basis  van beschikbare data en inzichten vanuit de literatuur de omgeving van het vraagstuk in kaart gebracht wordt. Daarnaast is het door middel van literatuurstudie en inzichten uit reeds uitgevoerde onderzoeken mogelijk om doelgroepsegmenten van elkaar te onderscheiden. Wanneer de segmentatie bekend is, kunnen immers pas de juiste vindplaatsen worden vastgesteld, die bij de uitvoering van het onderzoek zullen worden gebruikt. Literatuuronderzoek is daarmee altijd onderdeel van het verdiepend doelgroeponderzoek. Het is daarnaast ook mogelijk om enkel literatuurstudie te laten uitvoeren door W&I Group. Samen brengen we in kaart welke data u onderzocht wilt hebben. De resultaten worden gebundeld in een rapportage opgeleverd.

Heeft u interesse in het uitvoeren van een literatuuronderzoek? Wij brengen graag de mogelijkheden voor u in kaart.

Kijk hier voor meer informatie over: