Inspiratie 16 oktober 2018

Maak kennis met Sans Forgetica

Lettertype dat gedrag verandert

Onderzoekers aan het Royal Melbourne Institute of Technology hebben een nieuw lettertype ontwikkeld dat er op gericht is het brein uit te dagen. Door gebruik te maken van het psychologische proces “desirable difficulty”, onthouden mensen de informatie die ze lezen beter.

Wanneer een lettertype te gewoon is, onthouden mensen de tekst minder goed. Wanneer een lettertype echter te afwijkend is, kan deze door het menselijke brein niet verwerkt worden. De onderzoekers zijn er in geslaagd een lettertype te ontwikkelen dat uitdagend genoeg is om te zorgen dat de informatie door de lezer beter onthouden wordt.

Lees het volledige artikel op de website van Scientias.

wigroup-soical-marketing-lettertype.jpg