Onderzoek, strategie en evaluatie

Alles begint met uitgebreid doelgroeponderzoek: wat beleeft en ervaart de doelgroep en waar heeft zij behoefte aan?

Social marketing legt hierin de nadruk niet alleen op de harde informatie, zoals demografische en geografische gegevens, maar speelt ook in op de zachtere waarden.

De kracht zit hem in het diepe inzicht dat in de doelgroep verkregen wordt: wat leeft er bij mensen? Hoe krijgt u de beoogde doelgroep mee? En hoe motiveren we deze tot ander gedrag? Wij onderzoeken en analyseren de achterliggende waarden, overtuigingen en houding van uw doelgroep en leveren u een blauwdruk van hun sociale identiteit. Hiermee zorgt u ervoor dat uw (toekomstige) product of dienst naadloos aansluit bij wat de doelgroep écht wil.

Heldere inzichten uit onderzoek kunnen soms met kleine aanpassingen de huidige aanpak versterken of juist de sleutel zijn tot een geheel nieuwe aanpak. Hoe dan ook: met social marketing maakt u duidelijke keuzes!

Strategie

De vertaling van theoretische data naar praktische uitvoering is voor veel mensen een hele opgave. Wij nemen u deze klus graag uit handen! Ons team is expert in het succesvol vertalen van data naar een praktische social marketingstrategie en wij laten u graag zien hoe u uw doelgroep zo efficiënt mogelijk kunt aanzetten tot het gewenste gedrag.

Met de gegevens van het social marketing onderzoek heeft u een theoretische onderbouwing van de belevingswereld van uw doelgroep. Van daaruit kan de vertaalslag naar de praktische uitvoering gemaakt worden. Voordat u een interventie kunt starten is het van belang dat er een social marketing strategie ontwikkeld wordt, waarbij ieder aspect gekoppeld wordt aan de resultaten van het onderzoek, en waarbij slimme social marketingtechnieken zorgen voor maximaal resultaat.

De koppeling tussen het onderzoek en de uitvoer in de praktijk is een belangrijke stap in het proces. Wij kunnen de vertaalslag van onderzoek naar strategie moeiteloos en zeer succesvol voor u maken. Met de inzichten uit de analyse en het onderzoek vormen we uw strategie, die op psychologisch en marketingtechnisch niveau geheel aansluit bij uw doelgroep.

Evaluatie

Meten is weten. Dit geldt zeker ook voor social marketing programma’s. Het meten van de uitvoer is niet alleen belangrijk voor het zichtbaar maken van uw eigen resultaten en voor het valideren van de aanpak, maar ook voor het meten van de effectiviteit bij de doelgroep. Wordt het gedrag daadwerkelijk veranderd door de interventie? Bereikt u uw gewenste resultaten? Heeft de doelgroep een andere houding gekregen ten aanzien van het onderwerp? Het evalueren van social marketing interventies kan op verschillende niveaus en met verschillende methoden. Bijvoorbeeld het meten van verandering op het niveau van gedrag, gedragsintentie, affectie, cognitie of bewustzijn.

Een andere meting is op het niveau van het proces, zoals het meten van de uitvoer van de interventie, het bereik, de mediadekking, de kosten en de tevredenheid. En uiteraard is een impactmeting ook nog een mogelijkheid, waarbij gemeten wordt op niveau van de input, output en impact.

Wij kunnen voor u de evaluatie en monitoring van de interventie uitvoeren, waarbij wij vooraf met u kijken naar de gewenste meetpunten. Aan de hand daarvan stellen wij een evaluatieplan samen én voeren deze uit.