Onderzoek

Als je het gedrag dat de doelgroep vertoont niet begrijpt, heb je geen enkele kans om het gedrag te beïnvloeden.


Diep inzicht in uw doelgroep
Ons doelgroeponderzoek is een sterke aanvulling op reeds beschikbare kwantitatieve data. Het geeft immers verdieping: wat speelt er binnen de doelgroep? Hoe krijgt u de beoogde doelgroep mee? En hoe is de doelgroep te motiveren tot ander gedrag? Wij onderzoeken en analyseren de achterliggende waarden, overtuigingen en houding van uw doelgroep en leveren u een blauwdruk van hun sociale identiteit. Hiermee zorgt u ervoor dat uw communicatie en diensten naadloos aansluiten bij wat de doelgroep écht wil.

Heldere inzichten uit onderzoek kunnen soms met kleine aanpassingen de huidige aanpak versterken of de basis vormen voor een geheel nieuwe aanpak. Hoe dan ook: met social marketing maakt u duidelijke, onderbouwde keuzes waarbij de doelgroep centraal staat.

W&I Group ondersteunt gemeenten met verschillende typen onderzoek: