Onderzoeksmethodes

Diepte-interviews

Door middel van semi-gestructureerde interviews wordt inzicht verkregen in de dieperliggende ideeën, motivaties en barrières. Dit betreft een semi-gestructureerde interviewtechniek waarbij inzicht verkregen wordt in de bewuste en onbewuste houding en het gedrag van de doelgroep. De attitude, emotie, cognitie en sociale invloed worden hierbij onderzocht.

 

Focusgroepen

Door middel van discussies in kleine groepen wordt inzicht verkregen in de sociale normen, sociale dynamiek en opvattingen. Daarbij wordt in kaart gebracht in welke mate sociale druk een rol speelt bij het nemen van beslissingen. De associatie met onderwerpen en stellingen staan hierbij centraal, waardoor de belevingswereld van de doelgroep in kaart wordt gebracht.

 

Associatief onderzoek

Associatief onderzoek is een middel om inzicht te verkrijgen in dieperliggende emotionele beslissystemen rondom het thema. Tevens sluit het goed aan bij een doelgroep die de Nederlandse taal minder goed machtig is, vanwege het visuele karakter. Het associatief onderzoek vormt een onderdeel van de diepte-interviews en de informele groepsinterviews. Binnen het onderzoek kunnen communicatiemiddelen in het kader van het onderzoek worden voorgelegd aan de doelgroep. De wijze waarop het associatief onderzoek ingezet kan worden is ten alle tijden in overleg met de opdrachtgever.