Onze visie

Wij geloven in een maatschappij waarin de overheid haar doelgroep door en door kent en samen een gezondere, meer duurzame of veiligere omgeving creëert.

Wij ondersteunen gemeentes en maatschappelijke organisaties bij de aanpak van maatschappelijke problemen door kwalitatief onderzoek uit te voeren onder de doelgroep en de inzichten door middel van marketingtechnieken te vertalen naar een aanpak.

Onze onderzoeksmethodiek helpt gemeentes nog effectiever te zijn in het realiseren van gedragsverandering. Leren kijken door de ogen van de doelgroep geeft inzicht in de associaties, motivaties, ervaren barrières en behoeften van de doelgroep ten aanzien van het maatschappelijk vraagstuk.


Ons onderzoek geeft inzicht in:

  • De belevingswereld: de blik van de doelgroep op het maatschappelijk thema.
  • De drijfveren: Wat motiveert de doelgroep en wat houdt hen tegen om ander gedrag te vertonen?
  • Sociale omgeving: de sociale omgeving die van invloed is op de houding en het gedrag van de doelgroep.
  • Kansrijke intermediairs en de (informele) netwerken waarin men zich begeeft, die ondersteunend kunnen zijn in de communicatie.
  • Communicatie inzet: met welke boodschap, via welke kanalen, door welke afzenders en op welk moment te communiceren voor maximaal resultaat

 

Het onderzoek van W&I Group geeft diepe en heldere inzichten in wat gemeentes en maatschappelijke organisaties kunnen doen om mensen aan te zetten tot ander gedrag. Kortom: op basis van ons onderzoek ontwikkelt u campagnes of interventies voor gedragsverandering met positieve maatschappelijke effecten.

snelaandeslag