Interventie ‘voedsel weggooien in de natuur’

Nederlanders gooien massaal voedsel in de natuur en op straat. Brood voor de eenden zorgt voor vervuild water met meer algengroei, waardoor andere waterdieren in de problemen komen. Brood wat aan de kant blijft liggen trekt ratten aan. En daarnaast is brood heel ongezond voor eenden, die prima voor hun eigen kostje kunnen zorgen.

Patat voor de duiven zorgt voor veel overlast in steden. Uitwerpselen tasten gebouwen aan en duiven worden ziek, waardoor ze meer op straat hangen en minder vliegen. Kortom: een groot probleem waar men wat aan wilde doen. Met een social marketing onderzoek en strategie zijn wij voor Animal Life Foundation de diepte in gedoken!

Onbewust

De segmentatie leerde dat er verschillende groepen in de samenleving zijn die om verschillende redenen de dieren voeren. Gezinnen met kinderen doen het vooral omdat het voor de kinderen leuk en leerzaam is, senioren doen het vooral vanuit dierenliefde en de weerstand tegen voedselverspilling en mensen met een islamitische achtergrond doen het omdat de Koran opdraagt geen eten te verspillen. Geen van deze doelgroepen was zich er van bewust dat ze eigenlijk meer kwaad dan goed deden. Voor elk van deze doelgroepen is een interventie op maat ontwikkeld.

Als centraal middel werd ‘De Schijf van Vijf voor stadsvogels’ ontwikkeld en ingezet, in samenwerking met een vogelvoederfabrikant. Om de gezinnen met kinderen aan te zetten tot ander gedrag zijn er speciale lessen gegeven op 200 basisscholen, waarbij kleuters leerden wat een goed dieet is voor dieren. Zij kregen promotiemateriaal mee naar huis voor hun ouders. De mensen met een islamitische achtergrond werden bereikt door samenwerkingen met moskeeën, waarbij de imams communicatiemateriaal in het Turks en Arabisch verspreidden.

Oud brood

De senioren werden bereikt door een samenwerking met bakkerij Klootwijk. Deze keten werkte met 36 filialen mee aan de verspreiding van de boodschap. Bij ieder verkocht brood ontvingen de mensen recepten om lekkere dingen te maken met oud brood zodat ze het niet zouden hoeven weg te gooien, en een gratis zakje gezond eendenvoer om hen bewust te maken van het verkeerde gedrag.

Naar aanleiding van het onderzoek schreef Yvonne Kroonenburg er een column over, die ze voorlas bij ‘Vroege Vogels’ van de VARA. Ook sprak zij het voorleesverhaal voor de kleuters in. Sander de Kramer maakte een item over de interventie in het programma ‘Aanpakken’.

Interventie voedsel weggooien in de natuur

Eendjes voeren: in Nederland zijn we er groot mee geworden. Des te groter de schok om te vernemen dat dit eigenlijk heel slecht is voor onze leefomgeving.