“Gezelligheidsdieren” – bestrijden eenzaamheid ouderen

Meer dan 1 miljoen Nederlandse ouderen voelt zich eenzaam en 200.000 ouderen voelen zich extreem eenzaam. Dat wil zeggen dat ze maximaal eens per vier weken sociaal contact hebben. Eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals hoge bloeddruk, stress en een hoger risico op depressie.

Vanaf 50-jarige leeftijd voelt ruim 40%  zich eenzaam, van de 75- tot 85-jarigen voelt bijna 50% zich eenzaam en van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info). Bijna 10.000 ouderen die in een zorginstelling wonen krijgen nooit bezoek. (Leger des Heils, 2012). Voor Animal Life Foundation, een landelijke organisatie die zich inzet voor de mens-dier relatie, hebben wij een social marketing traject uitgevoerd om zorginstellingen te bewegen vrijwilligers met huisdieren toe te laten bij de eenzame ouderen.

Huisdieren hebben een enorme positieve invloed op ons dagelijks leven. Huisdieren brengen ons aan het lachen, geven ons een speciaal gevoel en laten ons geliefd voelen. Voor veel ouderen is het hebben van een huisdier echter niet vanzelfsprekend. Zorginstellingen kennen strikte regelgevingen waar het huisdieren aankomt waardoor zij grote barrières kennen om huisdieren toe te laten. Ook bleek dat veel medewerkers bang kunnen zijn voor dieren, of een andere culturele achtergrond hebben waardoor zij niet zijn opgegroeid met huisdieren. Door middel van een social marketing traject is er inzicht verkregen in de motivaties en barrières van de doelgroep en heeft Animal Life Foundation een traject op maat kunnen ontwikkelen.

Aan het pilot interventietraject dat is uitgevoerd hebben ruim 30 instellingen deelgenomen, met zeer positieve resultaten. 18 van deze instellingen hebben na afloop van het traject zelf wekelijks een huisdierenbezoekuur ingesteld voor hun bewoners.