Leefbaarheid 11 december 2018

Stad en milieu vooruit helpen

 

Grietje Maters en Sonja Mallan zijn beiden werkzaam bij de gemeente Rotterdam, onder andere voor het onderwerp dierenwelzijn. Grietje is beleidsadviseur, haar taken bestaan onder andere uit het opstellen van nieuw beleid. Sonja is communicatieadviseur en vertaalt het beleid naar een duidelijke boodschap aan de Rotterdammers. “Wij vullen elkaar heel goed aan.”

Gemeente Rotterdam zet zich breed in voor het welzijn van de dieren in Rotterdam. Hiertoe behoren huisdieren en dieren in de stadsnatuur, maar ook plaagdieren zoals ratten.

“Eigenlijk willen wij dierenwelzijn en mensenwelzijn hand in hand laten gaan en beide zoveel mogelijk bevorderen.”

De kracht van social marketing

Een tijd geleden maakte Sonja als eerste kennis met social marketing.

“Via een training van W&I Group leerde ik voor het eerst over social marketing. Hier was ik meteen enthousiast over en met Grietje besloten we dat social marketing een rol zou kunnen spelen in de aanpak van rattenoverlast. Zo is social marketing binnen onze afdeling gaan rollen.”

Volgens Sonja en Grietje is gedragsverandering nodig bij de inwoners van Rotterdam om hen in het kader van dierenwelzijn de juiste kant op te bewegen. Sommige Rotterdamse inwoners gooien voedsel op straat, wat leidt tot plaagdierenoverlast.

“We zagen dat de overlast van plaagdieren zoals ratten, alleen minder kon worden als mensen hun gedrag veranderen. We wilden het onderzoek eerst zelf uitvoeren, maar dan merk je dat je tijd en kwaliteiten tekort komt. Vanuit dit besef hebben wij contact opgenomen met W&I Group om ons verder te helpen.”

In de praktijk

Grietje en Sonja hebben social marketing onderzoek ingezet om de overlast van het voederen van dieren te verminderen. De drijfveren en motivaties van de doelgroep die dit gedrag vertoont, zijn hierbij uitgebreid in kaart gebracht.

“Vooral de kleine details zijn heel interessant. Zoals dat een specifieke doelgroep het gras ervaart als natuur en het daarom in haar ogen geen overlast veroorzaakt om daar eten neer te leggen. Op de stoep vindt deze doelgroep dit weer heel anders. Hier hebben wij zelf nooit over nagedacht.”

Na het onderzoek heeft er een vervolgfase plaatsgevonden, een pretest. In deze fase werden mogelijke oplossingen bij de doelgroep getest om te kijken of deze zouden aanslaan.

“Het is fijn dat de ‘waarom’ duidelijk is geworden, maar het is altijd lastig om oplossingen concreet te maken in de praktijk. Dit kost helaas veel tijd en geld.”

 “Social marketing geeft ons inzicht in cultuur.” 

Toekomstplannen

Grietje en Sonja zijn het met elkaar eens dat het lastig is om, naar aanleiding van het onderzoek, nu al naar de verre toekomst te kijken.

“Eerst moeten we de resultaten uit de pretest gaan uitwerken en concreet maken. Dit heeft voor ons de grootste prioriteit. Als dat deel goed is afgerond, kan er aan een vervolgstap worden nagedacht.”

Zij sporen graag collega’s aan om gebruik te maken van social marketing.

“Social marketing onderzoek kost tijd, daarom zijn veel collega’s binnen de gemeente daar huiverig voor. Collega’s die eerder met social marketing hebben gewerkt, zijn heel enthousiast en zien de waarde ervan. Wij willen collega’s meegeven dat zij zeker moeten denken aan het inzetten van social marketing onderzoek, omdat je tot verrassende conclusies kan komen!”

Informatie over Dierenwelzijn en ‘Voedsel op Straat?’

Meer weten over dierenwelzijn en de aanpak van rattenoverlast?
Op  https://www.rotterdam.nl/dierenwelzijn en https://www.rotterdam.nl/rattenoverlast is informatie te vinden. Of kijk op http://www.rotterdam.nl.