Onderwijs 21 februari 2019

Schoolomgeving effectief veranderen

  

Peter Legters is Programmamanager Gezonde Schoolomgeving bij Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Samen met JOGG-regisseurs zet hij zich in om de schoolomgeving van kinderen effectief te veranderen. Hij vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland de kans hebben om in een gezonde omgeving op te groeien en volgens Peter is school daar een essentieel onderdeel van. 

Peter vindt het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de Gezonde Schoolomgeving, naast bestaande kennis, iets nieuws leert om in de praktijk te kunnen gebruiken.

“De schoolomgeving moet een veilige omgeving zijn waar kinderen fit en gezond kunnen opgroeien.”

De kracht van social marketing

Social marketing enthousiasmeert Peter al een langere tijd. Toen hij werkte in de consumentenbranche was hij regelmatig bezig met consumentenonderzoek waarin de behoeften van klanten centraal stonden.

“Om consumenten te begrijpen, moest ik mij goed inleven in de doelgroep. Ik zocht uit wat mensen dreef, zodat ik hierop kon inspelen. Ook het in kaart brengen van de verschillende doelgroepen kwam aan bod, net zoals bij social marketing.” Ik werk sinds een jaar bij JOGG. Hier kwam ik voor het eerst in aanraking met de term ‘social marketing’ en mijn enthousiasme is sindsdien gegroeid.”

In de praktijk

Binnen JOGG en de Gezonde Schoolomgeving helpt de techniek van social marketing bij het zo goed mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden van JOGG-regisseurs. Om meer inzicht te krijgen in de drijfveren van scholen met betrekking tot een gezonde schoolomgeving is social marketing onderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen op welke manier scholen te motiveren zijn om aan de slag te gaan met een gezonde schoolomgeving.

“De inzichten uit het onderzoek naar de Gezonde Schoolomgeving geven handvatten voor de JOGG-regisseurs. Zij komen te weten wat de drijfveren zijn van onze doelgroep, bijvoorbeeld een docent of een directeur van een school. Om tot het gewenste resultaat te komen heb je namelijk voldoende inzichten nodig.” 

Uit het onderzoek blijkt dat de doelgroep het gedrag verandert in fasen. Er zijn vijf fasen geïdentificeerd in het onderzoek: weerstand, erkenning, verkenning, actie en continuering. Het onderzoek heeft in kaart gebracht wat de behoeften zijn binnen de verschillende fasen en hoe een JOGG-regisseur hierop kan inspelen. Op deze manier worden de inzichten dagelijks in de praktijk gebracht.

“We spelen in op de behoeften aan de hand van de fasen van gedragsverandering. Als een directeur nog in de fase ‘weerstand’ zit, is het nog helemaal niet relevant om over een gezonde schoolomgeving te communiceren, omdat de boodschap nog niet landt. Wanneer scholen zich bevinden in de fase ‘verkenning’, zijn zij zich aan het voorbereiden en hebben zij een andere informatiebehoefte.”

De social marketing inzichten uit het onderzoek vormen de basis voor andere middelen die worden ingezet met de Gezonde Schoolomgeving. Peter geeft aan dat het onderzoek zeker van toegevoegde waarde is geweest voor de JOGG-aanpak.

“Uit het onderzoek zijn handige middelen gekomen waar de JOGG-regisseurs nu dagelijks gebruik van maken, zoals een factsheet met informatie over de doelgroep. Steeds meer scholen in JOGG-gemeenten gaan aan de slag met het thema ‘gezondheid’. En dat is wat we willen bereiken.”

“Een gezonde leefomgeving promoten thuis en op school.”

Toekomstplannen

Social marketing is volgens Peter een doorlopend traject. Met social marketing kunnen nu en in de toekomst thema’s goed inzichtelijk worden gemaakt.

“In de toekomst ga ik mij bezighouden met het leggen van contacten met meer en nieuwe JOGG-gemeenten, zodat zij ook aan de slag gaan met de Gezonde Schoolomgeving. Ik wil graag mijn kennis delen met anderen.”

Aan andere organisaties wil Peter meegeven dat het belangrijk is om het gesprek aan te gaan met de doelgroep om tot de gewenste resultaten te komen.

“Als tip wil ik graag meegeven dat je als organisatie juist kritisch moet zijn op aannames en veronderstellingen en dat je dit het beste kan testen met social marketing.”

Informatie over de Gezonde Schoolomgeving?

Meer weten over de Gezonde Schoolomgeving van JOGG?
Stuur Peter dan een e-mail naar: peter.legters@jogg.nl.
Of kijk op https://jongerenopgezondgewicht.nl/over-jogg voor meer informatie.