Social marketing

Bij social marketing draait het om gedragsverandering voor maatschappelijke winst. Wat houdt iemand tegen en wat motiveert iemand om iets te doen? Hoe zien uw doelgroepen zichzelf en hoe beïnvloeden zij elkaar? Waar kunt u als organisatie dé haakjes vinden die zorgen voor blijvende gedragsverandering van binnenuit? Zomaar een aantal vragen waar social marketing antwoord op geeft.

Het woord marketing is veel mensen niet vreemd, maar het begrip social marketing kent nog niet iedereen. Wat is nu precies het verschil? En vooral: wat kunt u ermee? Waar het in de commerciële marketing draait om de verkoop van diensten en goederen, ligt de focus van social marketing op het “verkopen” van gedrag. Denk bijvoorbeeld aan stappen zetten richting een gezondere levensstijl, zuiniger omgaan met energie, het terugdringen van criminaliteit of een hogere sportparticipatie.

Social marketing geeft diepe en heldere inzichten in wat lokale organisaties kunnen doen om mensen aan te zetten tot ander gedrag. Kortom: met social marketing ontwikkelt u campagnes of interventies voor gedragsverandering met positieve maatschappelijke effecten.

snelaandeslag