Sport en beweging 14 november 2018

Meer mensen structureel laten sporten

 

Jeroen Smolders is Manager Sportprogrammering binnen het Sportbedrijf Rotterdam. Zijn streven is een optimaal sportaanbod voor jong en oud in Rotterdam. Samen met enthousiaste sportregisseurs en productspecialisten is hij hier dagelijks mee bezig. Elke ochtend staat Jeroen op met de motivatie om succes te behalen binnen de organisatie.

“Ons doel is mensen in beweging te brengen en te houden door hen te activeren en te stimuleren.”

“In ieder gebied in Rotterdam is een sportregisseur actief die kennis over het sport- en beweeggedrag van bewoners verzamelt en vervolgens met de sport- en beweegaanbieders in de wijk de mogelijke kansen in kaart brengt. Wij houden ons voornamelijk bezig met het vergroten van de sportparticipatie van Rotterdammers. Om dit goed te kunnen doen, werken wij samen met alle sport- en beweegaanbieders in Rotterdam. Maar dit kunnen wij niet zonder social marketing.”

De kracht van social marketing

Een aantal jaar terug kwam Jeroen voor het eerst in contact met social marketing tijdens een presentatie van W&I Group die hem inspireerde. Dit heeft geleid tot een integrale social marketing aanpak binnen SportRegie. 

“Door de jaren heen heeft social marketing een ereplek verkregen binnen ons team. De sportregisseurs instrueren nu zelf de sport- en beweegaanbieders hoe zij social marketing in de praktijk kunnen gebruiken om mensen te kunnen laten bewegen. Zij zijn immers degenen die de doelgroepen moeten enthousiasmeren. Dankzij de social marketing onderzoeken krijgen we inzicht in de doelgroepen en creëren we passend sportaanbod en communicatiemiddelen. Dit hadden wij nooit zelf kunnen bedenken.”

In de praktijk

Jeroen heeft met SportRegie verschillende trajecten aan de hand van social marketing doorlopen, waarbij de drijfveren, motivaties en barrières van gesegmenteerde doelgroepen in kaart zijn gebracht.

“Met social marketing hebben wij de doelgroep echt leren kennen. Zo kwamen we er na een van de onderzoeken achter dat de behoefte die mensen hebben qua sport niet afhankelijk is van hun leeftijd, maar juist van hun levensfase, sociaaleconomische status en culturele achtergrond. Het huidige aanbod dat wij met SportRegie bij de sportaanbieders opzetten, is onder andere hierop gebaseerd. Andere belangrijke onderdelen waar wij als organisatie veel aan hebben, zijn het segmenteren van de doelgroep op basis van relevante gedragskenmerken en het wegnemen van barrières.” 

SportRegie heeft aan de hand van de social marketing onderzoeken die zij heeft laten uitvoeren, per levensfase analyses gemaakt. Deze analyses geven inzicht hoe de doelgroepen tegen sport en bewegen aankijken, welke motivaties en barrières zij hebben om wel of niet te sporten en hoe zij tot actie aan te zetten zijn. Een aandachtspunt is volgens Jeroen om aan de hand van de segmentatie niet naar de doelgroepen te communiceren, maar de doelgroep juist aan te spreken op de behoefte en motivatie die zij hebben. De doelgroep voelt zich volgens hem dan vanzelf aangetrokken tot het betreffende segment. 

“Zonder social marketing zouden wij nooit staan waar we nu staan.”

Toekomstplannen

Voor de toekomst heeft Jeroen grote plannen:

“Als team zijn we pas sinds twee jaar compleet. Er wordt beoogd de waarden van social marketing nog meer binnen het team te verankeren en aan de sport- en beweegaanbieders over te brengen. Voor de collega’s intern zijn zelfs de social marketing boeken van Kotler aangeschaft en deze zijn nu te vinden in ons kantoor. Zo kan elke collega lezen over social marketing.”

Informatie over SportRegie

Meer weten over SportRegie?
Op www.sportbedrijfrotterdam.nl/sportregie en www.sportbedrijfrotterdam.nl is informatie over de werkwijze te vinden.