Onderwijs 2 december 2018

Theorie en praktijk verbinden

Esther is beleidsadviseur binnen de afdeling Onderwijs van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Samen met Hedske van der Kooi, werkzaam als communicatieadviseur op dezelfde afdeling, is zij verantwoordelijk voor het beleidsonderwerp ouderbetrokkenheid in de voorschool voor peuters van 2 tot 4 jaar.

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) heeft als doel om de onderwijsachterstand te verminderen van peuters, zodat zij zonder achterstand beginnen bij de start van groep 3 op de basisschool.

“Ons doel is dat pedagogisch medewerkers ouders laten zien wat hun kind leert en ouders inspireren en stimuleren om thuis ook actief met hun kind te kletsen, spelen, voor te lezen en zingen.”

De kracht van social marketing

Esther heeft van het duo als eerste kennis gemaakt met social marketing. Toen zij nog werkzaam was bij de GGD, heeft zij meegewerkt aan het programma ‘Lekker Fit’. Hier werd social marketing ingezet om water drinken leuk te maken. Social marketing heeft bij haar geresulteerd in een andere denkwijze.

“Social marketing is een stukje dat binnen onze afdeling vaak werd overgeslagen. Men dacht niet zo na over wat de ouders nu zelf willen. Nu weten we dat het heel belangrijk is te beginnen bij de doelgroep waarvan je het gedrag wilt veranderen.”

Hedske heeft vanuit gemeente Rotterdam de opleiding social marketing gevolgd, gegeven door W&I Group. Tijdens dit intensieve eenjarige traject heeft zij zich de basiskennis van social marketing, zoals het creëren van een persona en het segmenteren van de doelgroep, eigen gemaakt.

In de praktijk

Esther en Hedske hebben bij de gemeente een social marketing onderzoek ingekocht.

“Wij kregen vanuit de inspectie te horen dat locaties waar voor- en vroegschoolse educatie wordt gegeven, moeite hebben om een juiste manier te vinden om betrokkenheid en participatie met de ouders te creëren. Op deze onderzoeksvraag is het onderzoek gebaseerd.”

Om tot een gerichte interventie te komen, is er diepgaand social marketing onderzoek uitgevoerd onder verschillende respondenten. Binnen het onderzoek zijn pedagogisch medewerkers en ouders van de kinderen ondervraagd. In totaal zijn meer dan 100 respondenten gesproken.

“Uit het onderzoek zijn duidelijke conclusies gekomen, die geleid hebben tot vervolgstappen om de nieuwe werkwijze voor pedagogisch medewerkers op te baseren. Wij hebben pedagogisch medewerkers geïnformeerd dat ze kunnen inspelen op wat ouders belangrijk vinden om zo de ouders te betrekken bij voor- en vroegschoolse educatie.”

“Wij vinden social marketing heel essentieel.”

Toekomstplannen

In de toekomst willen Esther en Hedske graag verder aan de slag met social marketing.

“We hebben één jaar de tijd gehad om de resultaten praktisch te maken en nu zijn we in de fase dat we gaan implementeren. Dit moeten we stap voor stap doorlopen en realiseren. Hier komen we wel valkuilen tegen. Soms zien anderen de waarde van kwalitatief social marketing onderzoek nog niet in. Ze vergelijken het social marketing onderzoek met ander, kwantitatief onderzoek en vinden het social marketing onderzoek niet representatief genoeg. Zij missen daardoor de essentie van diepgravend onderzoek onder je doelgroep. Wij willen aantonen dat social marketing heel waardevol is.”

Informatie over de afdeling Onderwijs?

Meer weten over de afdeling onderwijs binnen gemeente Rotterdam?
Op www.onderwijs010.nl en https://www.rotterdam.nl/werken-leren/subsidies-onderwijs/ is informatie over de werkwijze te vinden.