Inspiratie 27 januari 2017

Traditionele vs. Social Marketing: wat is het verschil (deel 2)

In deel 1 van deze reeks schreven we over de basis van de traditionele en social marketing. Over de overeenkomsten en ook een beetje over de verschillen. Feit is hoe dan ook dat klant altijd het middelpunt is. In dit deel gaan we dieper in op de verschillen tussen deze twee. 

Want hoewel er overeenkomsten zijn, zien we ook nadrukkelijke verschillen tussen traditionele en social marketing. Zo zal social marketing eerder ingezet worden om gevoelige thema’s aan de kaak te stellen en mensen te overtuigen om persoonlijk iets te veranderen. Social marketing heeft dus meer invloed op iemands gedachtegang of dagelijks leven, dan traditionele marketing. Het kopen van een stofzuiger of fiets heeft nu eenmaal minder impact dan nadenken over veilig vrijen, minder alcohol drinken of stoppen met roken.

Niet tastbaar

Daarnaast is het vaak wat lastiger om mensen over te halen met social marketing, omdat het de klant geen tastbare voordelen of producten biedt. Denk aan zuiniger met energie omgaan voor het milieu, of stoppen met roken om longkanker te voorkomen; de klant ziet niet direct dat zijn acties iets teweeg brengen en daarnaast geeft de verandering van het gedrag ook geen garanties. Met andere woorden: er worden geen zoete broodjes gebakken. ‘Dus waarom zouden we het dan doen?’

Budgetten

Tot slot is er ook vaak, in tegenstelling tot commerciële marketing, een beperkt budget voor social marketing, omdat er weinig tot geen inkomsten uit worden gehaald (zoals dat bij een tastbaar product wel het geval is). Een goed voorbeeld daarvan zijn de anti-rookcampagnes. Deze budgetten zijn niet te vergelijken met de marketinginvesteringen die de tabaksindustrie erin pompt.

Geen garantie

Of het nu gaat om traditionele marketing of om social marketing; een garantie voor een succesvolle campagne is er nooit. De kans op een geslaagde campagne – dus die de doelgroep uit zichzelf aanzet tot bepaald gedrag – is het grootst als deze past bij waar de klant op dat moment mee bezig is en de moeite waard vindt. Het is dus van groot belang om precies te weten wat de doelgroep drijft. Wat willen zij? Wat kunnen zij? Welke normen en waarden hebben zij? En welke voor- en nadelen ondervinden zij als ze hun huidige gedrag zouden veranderen? Dat zijn de vragen die altijd centraal zullen staan, bij welke vorm van marketing dan ook.